Volejte +420 602 159 204

EFEKTIVNÍ ZPŮSOB ÚSPORY ZA TEPLO

Od devadesátých let tato činnost zažívá stále většího rozmachu. Neustále rostoucí ceny energií nás nutí minimalizovat její spotřebu a následně takto vynakládané prostředky. Prakticky všechny rodinné domy postavené do roku 1990 mají nevyhovující obvodové stěny z pohledu na prostup tepla. Nejlepší způsob jak toto vyřešit a ušetřit za energie značné prostředky je zateplení domu.

Nejčastěji používaným zateplením je kontaktní zateplovací systém

Zateplujeme malé i velké domy…Chcete zateplit i Váš dům? Kontaktujte nás!

Základní složení kontaktního zateplovacího systému: Vhodné jsou betonové povrchy panelů, cihelné zdivo, soudržné vápennocementové, cementové omítky, vláknocement, cementotříska a dřevotříska. Podklad musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty, musí být pevný, soudržný a rovný. Větší nerovnosti je nutno vyrovnat vhodnou hmotou.

Penetrace podkladu – vyspravené podklady se dle potřeby napouštějí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové zpevnění a snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro jeho sjednocení v celé ploše.

Zakládací lišta – Slouží k ukončení systému především v soklové oblasti. Do lišty se osazuje spodní řada izolačních desek. Zakládací lišta se kotví do podkladu hmoždinkami, případné nerovnosti se eliminují vkládáním podložek v místě kotvení.

Izolační desky a hmoždinky – Systém je na bázi desek z pěnového polystyrenu nebo na bázi pojených minerálních vláken. Izolační desky se po přilepení  kotví talířovými hmoždinkami (na 1 m2 obkladu se většinou doporučují 6 hmoždinky). Obecně platí, že druh a počet hmoždinek je dán druhem systému, stavem podkladu, výškou budovy a její polohou.

Výztužná vrstva – Vrstva na vnějším povrchu tepelného izolantu je vytvořena stěrkovým tmelem, který obsahuje vyztužení skleněnou tkaninou. Tvoří podklad pod finální povrchovou úpravu. Zajišťuje mechanické vlastnosti systému, má zásadní vliv na životnost a stabilitu systému. Vytváří se celoplošným uložením tkaniny do nanesené vrstvy stěrkového tmelu. Tkanina je po uložení z obou stran kryta vrstvou stěrkového tmelu.

Penetrační mezivrstva – Před finální povrchovou úpravou se na povrch výztužné vrstvy po jejím vyschnutí nanese penetrační mezivrstva. Druh penetrační mezivrstvy, případně její barevný tón, se volí ze sortimentu penetračních a základních nátěrů především v návaznosti na povrchovou úpravu.

Finální povrchová úprava – je možno volit mezi omítkovinami (akrylátová, zušlechtěná minerální, silikonová nebo silikátová), mozaikovou dekorativní omítkovinou nebo keramickým obkladem..

CENA AŽ NA PRVNÍ MÍSTĚ…

Jaké můžete očekávat následky, když jde kvalita stranou a rozhoduje výlučně cena?

Zateplení se vyplatí, ale musí být kvalitní

Zateplování staveb dnes někdy může působit jako móda, ale u domů, jejichž konstrukce současným požadavkům na co nejnižší spotřebu tepla pro vytápění neodpovídá, je skutečně nezbytné.

Žijeme v období slev. Rozhodně ale nemůžeme doporučit, aby o výběru materiálu zateplení a jeho dodavatele rozhodovala pouze cena.Stojí za to poradit se s odborníky, kteří se zateplením budov profesionálně zabývají a mají zkušenosti jak teoretické, tak i praktické. Zateplování samo o sobě není velká věda, ale v žádném případě také nejde o pouhé nalepení polystyrenu na stěny domu. Vím, o čem mluvím. Žádná sleva totiž nemá takovou hodnotu jako kvalita a záruky. Což přitom vůbec neznamená, že kvalitní zateplení musí být drahé …

Zateplení nepodceňujte a investujte chytře do své budoucnosti

O zateplování bylo v poslední době napsáno mnoho článků, takže dnes již téměř všichni vědí, že zateplení domu ušetří náklady na jeho vytápění. Jenže aby se taková investice do budoucnosti opravdu vyplatila, je potřeba dodržet pár pravidel a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Podle posledních průzkumů Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) je v ČR zateplen přibližně každý desátý rodinný dům. Téměř polovina z nich však trpí nějakou zateplovací vadou. Mezi nejčastější chyby patří nedostatečná, tedy nesprávně zvolená tloušťka izolačního materiálu.

Přitom ale v 90 % případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka, tedy úspora nákladů na vytápění, a proto by tato úspora měla být hlavním ukazatelem pro výběr tepelné izolace. Lidé ale téměř vždy řeší spíše hlavně cenu materiálu, a proto často volí menší tloušťky na úkor kvality. Je to ale nelogický postup. Zateplení domu je dlouhodobá investice, která se vám v budoucnu opravdu vrátí, rozdíly mezi jednotlivými tloušťkami izolantů jsou minimální. Navíc největší náklady tvoří samotná realizace zateplení, půjčovným lešení počínaje a odměnou pro montážníky konče.

Kapitolu samu o sobě pak tvoří špatná realizace zateplení. Ačkoli by mělo být provedení montáže podle určitých zásad dle ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS), ne všichni řemeslníci normu dodržují. U zateplování svépomocí je samozřejmě míra rizika nedodržení doporučených postupů ještě podstatně vyšší. Proč je ale potřeba vůbec normu a postupy dodržovat? Každý detail hraje svou roli. Například i malá dírka v hydroizolaci může způsobit obrovské problémy s vlhkostí, které se často nedají vyřešit jinak než kompletní demontáží a aplikací nového materiálu. Taková situace je velmi nepříjemná, drahá, namáhavá a často dost komplikovaná, neboť to znamená demontáž velké části skladby stěny, včetně omítek. Neodborná či špatně provedená instalace izolace u detailů, jako jsou různé prostupy, může tvořit úniky tepla až okolo dvaceti procent. Podle průzkumů AVMI je takto chybně zateplena téměř polovina domů. Taková čísla ukazují, že je dobré se nad zateplením zamyslet hned dvakrát, aby investice měla šanci se vrátit a aby honba za minimální cenou realizace, Vás v konečném efektu nepřišla hodně draze. Kvalitních a zručných řemeslníků je na trhu nedostatek, to asi není třeba zdůrazňovat. Sami se snažíme svím přičiněním toto zlepšit.

Nabízíme Vám chytré zateplení a precizní realizaci, na to se můžete spolehnout.