ZATEPLENÍ FASÁD – EFEKTIVNÍ ZPŮSOB ÚSPORY ZA TEPLO

Zateplení se vždy vyplatí, ale musí být kvalitní.

Zateplování staveb u domů, jejichž konstrukce současným požadavkům na co nejnižší spotřebu tepla pro vytápění neodpovídá, je nezbytné. Zateplení domu šetří náklady na jeho vytápění.

Podle průzkumů Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) je v ČR zateplen přibližně každý šestý rodinný dům. Téměř polovina z nich však trpí nějakou zateplovací vadou. Mezi nejčastější chyby patří nedostatečná, tedy nesprávně zvolená tloušťka izolačního materiálu.

V 90 % případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka, tedy úspora nákladů na vytápění, a proto by tato úspora měla být hlavním ukazatelem pro výběr tepelné izolace a správné tloušťky izolačního materiálu. Zateplení domu je dlouhodobá investice, která se v budoucnu vrátí, proto je důležité zvolit ty nejvhodnější izolanty, které významnou úsporu nákladů opravdu řeší.

Provedení montáže je nutné dle zásad dle ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS). Zkušený profesionál dodržování těchto norem zajistí. U zateplování svépomocí je míra rizika nedodržení doporučených postupů podstatně vyšší.

PROČ JE POTŘEBA  NORMU A POSTUPY DODRŽOVAT?

Každý detail má významný dopad. I nepatrná díra v hydroizolaci může způsobit nemalé problémy s vlhkostí, což se často nedá vyřešit jinak než kompletní demontáží a aplikací nového materiálu. Vznikají tak další náklady spojené s demontáží velké části skladby stěny, včetně omítek.

Neodborná či špatně provedená instalace izolace může tvořit úniky tepla až 20%. Podle průzkumů AVMI je takto chybně zateplena téměř polovina domů. Tato čela dokladují, že jedinou opravdu výhodnou investicí je zvolené komplexní odborné řešení – realizace zateplení fasády zkušeným odborníkem a správnou volbou užitých materiálů.

Nejčastěji používaným zateplením je kontaktní zateplovací systém.


ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Vhodné jsou betonové povrchy panelů, cihelné zdivo, soudržné vápennocementové, cementové omítky, vláknocement, cementotříska a dřevotříska. Podklad musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty, musí být pevný, soudržný a rovný. Větší nerovnosti je nutno vyrovnat vhodnou hmotou.

PENETRACE PODKLADU

vyspravené podklady se dle potřeby napouštějí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové zpevnění a snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro jeho sjednocení v celé ploše.

ZAKLÁDACÍ LIŠTA

Slouží k ukončení systému především v soklové oblasti. Do lišty se osazuje spodní řada izolačních desek. Zakládací lišta se kotví do podkladu hmoždinkami, případné nerovnosti se eliminují vkládáním podložek v místě kotvení.

IZOLAČNÍ DESKY A HMOŽDINKY

Systém je na bázi desek z pěnového polystyrenu nebo na bázi pojených minerálních vláken. Izolační desky se po přilepení  kotví talířovými hmoždinkami (na 1 m2 obkladu se většinou doporučují 6 hmoždinky). Obecně platí, že druh a počet hmoždinek je dán druhem systému, stavem podkladu, výškou budovy a její polohou.

VÝZTUŽNÁ VRSTVA

Vrstva na vnějším povrchu tepelného izolantu je vytvořena stěrkovým tmelem, který obsahuje vyztužení skleněnou tkaninou. Tvoří podklad pod finální povrchovou úpravu. Zajišťuje mechanické vlastnosti systému, má zásadní vliv na životnost a stabilitu systému. Vytváří se celoplošným uložením tkaniny do nanesené vrstvy stěrkového tmelu. Tkanina je po uložení z obou stran kryta vrstvou stěrkového tmelu.

PENETRAČNÍ MEZIVRSTVA

Před finální povrchovou úpravou se na povrch výztužné vrstvy po jejím vyschnutí nanese penetrační mezivrstva. Druh penetrační mezivrstvy, případně její barevný tón, se volí ze sortimentu penetračních a základních nátěrů především v návaznosti na povrchovou úpravu.

FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Je možno volit mezi omítkovinami (akrylátová, zušlechtěná minerální, silikonová nebo silikátová), mozaikovou dekorativní omítkovinou nebo keramickým obkladem.


MÁTE ZÁJEM O ZATEPLENÍ FASÁDY? NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT.

KONTAKTUJTE MĚ